Susunan Pengurus Periode 2015-2020

SUSUNAN PENGURUS PERIODE 2015-2020

PANTI ASUHAN KHADIJAH III

Ketua              : Hj. Soedarti Shodiq, BA

Ketua I            : Eli Tutwuri Handayani, S.E.

Ketua II          : Hj. Pandu Widjajati, S.E.

Sekretaris I     : Rr. Ayu Retno W., S.Pd.

Sekretaris II    : Ma’rifatus Solikhah

Bendahara I    : Dra. Siti Umi Rosidah

Bendahara II   : Umi Masruroh Rodiyah

 

Bidang-bidang:

Pendidikan dan Ketrampilan:

 1. Helly Hariyati Eriansyah
 2. Saiful Anwar, M.Pdi.

KSM:

 1. Tutik Ningsih Zainal
 2. Umi Sholichah Maksum

Usaha dan Dana:

 1. Dewi Yuliana, S.Pd
 2. Hj. Dewi Maswiyah
 3. Nurul Hidayati, M.Pdi
 4. Nadhiroh Syaifuddin
 5. Meta Sari Indi

Kerumahtanggan (Logistik, Kebersihan, dan Kesehatan):

 1. Marwiyah Mukhtar
 2. Marfu’ah Abdullah